Spring til indhold

Forretningsorden for Jammerbugt Erhvervsnetværk

Formål

Denne forretningsorden danner grundlag for medlemmets deltagelse i Jammerbugt Erhvervsnetværk.

Medlemskab

Ved betaling af medlemskab af Jammerbugt Erhvervsnetværk bekræfter medlemmet sin deltagelse i Jammerbugt Erhvervsnetværk og accepterer netværkets vedtægter og regler

Årligt kontingent

Medlemmet forpligter sig til at betale et årligt kontingent – der fremgår på hjemmesiden, som fastsættes af netværksledelsen. Kontingentet dækker medlemskab for et kalenderår samt morgenmad og er ikke-refunderbart.

Forpligtelser

Medlemmet forpligter sig til aktivt at deltage i netværkets aktiviteter og møder og at opføre sig i overensstemmelse med netværkets vedtægter. Manglende fremmøde 3 eller flere gange i træk, kan føre til eksklusion af netværket. Kan man ikke selv deltage, kan en suppleant overtage ens plads til et møde eller i en periode. Er der behov for en pause i netværket, så kontakt henrik@podi.dk – tlf.: 23643939

Foto og video

Som medlem af Jammerbugt Erhvervsnetværk vil der løbende blive taget billeder og videoer til markedsføring af netværket. Disse billeder og video vil kun blive bruge på netværket sociale medier, hjemmeside samt lokale medier.

Fortrolighed

Alle informationer udvekslet i netværket skal behandles fortroligt, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Opsigelse

Medlemskab kan opsiges med en måneds skriftligvarsel til henrik@podi.dk før en ny medlemsperiode træder i kraft. Sker opsigelse for sent er medlemmet forpligtet til at betale for en ny periode. Ved manglende betaling af kontingent kan netværket opsige medlemskabet uden varsel.

Ændringer

Ændringer til denne forretningsorden kan foretages løbende efter behov og vil ske skriftligt på Jammerbugt Erhvervsnetværks hjemmeside.